4 błąd, gdy chcesz oszczędzać pieniądze. Coaching finansowy. Artykuł

Nie sprecyzowałeś/łaś celu oszczędzania – 4 z 10 błędów, przez które trudno Ci konsekwentnie odkładać pieniądze.

Bardzo trudno jest utrzymać motywację, gdy nie masz jasno określonego celu. Powinien być to cel zgodny z Twoimi kluczowymi wartościami oraz wzbudzający pozytywne emocje. W procesie osiągania jakiegokolwiek celu, wielokrotnie będą pojawiać się chwilę zwątpienia, porażki, znudzenie czy frustracja.

Powiedzenie sobie: „oszczędzam, żeby mieć oszczędności” nie jest wystarczająco motywującym i dookreślonym celem.

Jeśli mamy prawidłowo wytyczony cel, to przywoływanie w takich momentach powodu, dla którego to robimy oraz korzyści, jakie będą towarzyszyć jego osiągnięciu, pomaga nam wrócić na obraną ścieżkę.

Wpisz sobie, dlaczego chcesz oszczędzać. Pod względem psychologicznym nabardziej skuteczne jest wykonywanie tego typu ćwiczeń odręcznie na kartce. Jakie Twoje potrzeby, krótko i długookresowe cele to działanie pozwoli Ci zaspokoić?

Mogą to być cele dużego kalibru w postaci: „buduję poduszkę finansową, abym ja i moi bliscy byli zabezpieczeni w trudnych sytuacjach, takich jak utrata pracy, choroba utrudniająca działalność zawodową lub wymagająca dużych wydatków”.

Cele oczywiście mogą być też bardziej materialne np. „oszczędzam pieniądze na wymarzone wakacje, samochód, wkład własny na mieszkanie, rozkręcenie własnej firmy i odejście z etatu, zakup specjalistycznego sprzętu pod moje hobby”.

Wypisz jak najwięcej dużych i małych powodów, dla których warto oszczędzać. Wyobrażaj sobie, jak Twoje życie zmieni się na lepsze, gdy osiągniesz zamierzone cele. Zwizualizuj sobie, jak dobrze będziesz wtedy się czuć! Jakie poczujesz pozytywne emocje i dumę z siebie!

Gdy pojawi się pokusa, by roztrwonić oszczędności na chwilowe przyjemności, sięgnij po opis Twoich celów i przywołaj emocje. Dzięki temu będziesz mieć większą motywację do konsekwentnego odkładania pieniędzy i realizacji długofalowego celu, jakim jest bezpieczeństwo finansowe.

Przypadek każdego klienta jest nieco inny. Jako coach finansowy dopasowuję strategię to specyficznej sytuacji klienta.

Przeczytaj także o pozostałych 10 błędach i 10 wskazówkach, gdy chcesz oszczędzać pieniądze

Więcej o coachingu finansowym znajdziesz na mojej stronie Twoja Psyche w zakładce coaching finansowy.

Pracuj ze mną i wyrób nawyk oszczędzania oraz lepiej zarządzaj finansami osobistymi.

Zapraszam do kontaktu