Jestem socjologiem, trenerem, coachem, doradcą zawodowym.

Od ponad 9 lat zajmuję się coachingiem (m.in. coaching kariery i life coaching) oraz doradztwem zawodowym, zaś od 2001 r. prowadzę szkolenia grupowe i indywidualne (m.in. z asertywności, komunikacji, budowania relacji, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i mobbingowi, radzenia sobie ze stresem). Posiadam także uprawnienia coacha kryzysowego. Od kilkunastu lat prowadzę projekty związane z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi, w tym przez 7 lat zajmowałam się także rekrutacją pracowników.

Moja wiedza socjologiczna i psychologiczna oraz praktyczne doświadczenie trenerskie i biznesowe sprawiają, że Klienci otrzymują ode mnie wsparcie w rozwiązywaniu konkretnych problemów i realizacji założonych celów.

Na życzenie klientów podczas sesji mogę połączyć metody coachingowe z indywidualnym treningiem kompetencji miękkich (trening interpersonalny) oraz z technikami wspierającymi rozwój tak, aby jak najlepiej pomóc im w stawaniu się „lepszą wersją siebie”, w rozwoju i wykorzystaniu swojego potencjału oraz osiąganiu celów w życiu osobistym i zawodowym.

Lubię dzielić się wiedzą i inspirować innych. Opublikowałam ponad 150 artykułów m.in. dot. Human Resources, coachingu kariery, rozwoju osobistego, Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Jestem współautorką książki dla studentów pt. „Jak skutecznie wypromować się na rynku pracy” wydanej przez Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego.

Jestem członkiem Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej. Byłam członkiem – założycielem Stowarzyszenia „Strefa Inspiracji” zajmującego się prowadzeniem szkoleń oraz pomocą w rozwoju osobistym i zawodowym.

Wykładałam na wyższych uczelniach. Prowadziłam m.in. zajęcia z przedmiotu „Doradztwo dla studentów i absolwentów uczelni z zakresu prawa pracy, poszukiwania zatrudnienia” oraz „Społecznie odpowiedzialne tworzenie miejsc pracy”.

Przeprowadzałam konsulting w firmach, podczas którego m.in. analizowałam kompetencje pracowników, ich możliwości rozwoju i dopasowania do kultury organizacyjnej oraz do wymagań stanowiska pracy, a także doradzałam w obszarze Human Resources Management (zwłaszcza rekrutacji, Employer Branding, motywowania, strategii szkoleniowej, przeciwdziałania mobbingowi). Przez 1,5 roku byłam konsultantem i trenerem w projekcie doradczym dla firm „Instrument Szybkiego Reagowania” nadzorowanym przez PARP.

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z klientami biznesowymi oraz indywidualnymi. Pracowałam zarówno po stronie korporacji oraz MŚP, jak i w agencjach rekrutacyjno – doradczych.

Posiadam także wieloletnie praktyczne doświadczenie w:
– określaniu predyspozycji klienta/kandydata oraz tego, jaka kultura organizacyjna/ środowisko pracy jest dla niego/ niej optymalne
– sporządzaniu ścieżki rozwoju zawodowego
– udzielaniu pomocy przy sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)
– przygotowywaniu do rozmów kwalifikacyjnych oraz ewaluacyjnych (oceniających) wraz z udzielaniem konkretnej informacji zwrotnej (feedbacku)
– odkrywaniu potencjału klientów/kandydatów i wspieraniu w jego zaplanowanym rozwoju
– przygotowywaniu kandydatów do udziału w Assessment/Development Center
– prowadzeniu indywidualnych treningów m.in. (auto)prezentacji, komunikacji, radzenia sobie ze stresem.

Posiadam uprawnienia do stosowania amerykańskiego narzędzia psychometrycznego RightPath4 (profile osobowości).

Prowadziłam liczne szkolenia: m.in.

– „Psychologiczne techniki prowadzenia rozmów rekrutacyjnych” w ramach warsztatów „Rozmowy rekrutacyjne 2016 – nowe techniki i narzędzia” organizowanego przez Dziennik „Rzeczpospolita”,

– cykl szkoleń „Komunikacja interpersonalna i budowanie relacji ze szczególnym uwzględnieniem delegowania /egzekwowania zadań oraz udzielania informacji zwrotnej” w ramach Instrumentu Szybkiego Reagowania nadzorowanego przez PARP.

Równolegle od 2001 r. zajmuję się marketingiem i Public Relations, zaś przez ponad 6 lat również komunikacją korporacyjną i Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu (Corporate Social Responsibility).

Referencje od klientów indywidualnych można znaleźć na końcu mojego profilu na portalu dobrycoach.pl/coach/anna-nowicka

Referencje od firm dostępne na życzenie.

Ukończyłam m.in.:

socjologię na Uniwersytecie Warszawskim

– studia podyplomowe z Gospodarki Społecznej

– szkolenie Certyfikowany Asesor metody Assessment/Development Center na Akademii Leona Koźmińskiego

– Akademia Coachingu Kryzysowego, certyfikat Coacha Kryzysowego nr 1/09/CK/2019 oraz Coacha Kryzysowego w Biznesie nr 3/03/CKB/2020) wydane w imieniu NewInsight oraz Polskiego Towarzystwa Interwencji i Coachingu Kryzysowego

– Instytut Pozytywnej Psychologii Kryzysu, certyfikowany Kryzysowy coach/mentor finansowy nr KCMF 1/12/IPTK/2020

certyfikowany kurs trenerski w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie

– kurs Doradztwa Zawodowego zakończony egzaminem z wynikiem bardzo dobrym – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego P&M Management Group

– Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi

oraz liczne szkolenia z obszaru psychologii, coachingu, trenerstwa, doradztwa zawodowego, HR m.in.:

 • Postawy psychologii dla coachy – Piotr Łabuz i dr Elżbieta Kluska-Łabuz
 • warsztaty projektowe dot. Metody Bilansu Kompetencji (16 h prowadzone metodą Design Thinking) – Instytut Badań Edukacyjnych i cooperativa studio
 • Dialog motywujący (w pracy z klientem – 16 h) – Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Uniwersytecie SWPS
 • Kursy trenerskie: Master Teacher i Master Teacher Advanced – Jacek Wolniewicz
 • Kurs Trener osobisty, coach, mentor, tutor (30h) zakończony egzaminem z wynikiem bardzo dobrym – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego P&M
 • Psychologia pozytywna w coachingu – Akademia Leona Koźmińskiego
 • Racjonalna Terapia Zachowań (21 h) – metoda skuteczna m.in. przy wychodzeniu ze szkodliwych nawyków oraz przekonań
 • warsztat „Kiedy coaching interwencyjny, a kiedy terapia?” (16 h) dr Lidia Czarkowska (z ALK): cz. 1 „Kryteria diagnostyczne oraz miejsce i sposoby na pracę z przeszłością klienta w coachingowym procesie”, cz. 2 „Kryzys, utrata sensu, trudne doświadczenia – inteligencja duchowa i reintegracja klienta”
 • Psychologia negocjacji kryzysowych – SWPS (Uniwersytet Humanistycznospołeczny)
 • Interwencje w sytuacjach nagłych – SWPS
 • Inteligencja ciała i psychofizjologia w coachingu – dr Lidia Czarkowska (z ALK)
 • kurs Specjalista ds. Promocji Zdrowia i Edukacji Zdrowotnej
 • Wprowadzenie do mediacji w języku Porozumienia bez Przemocy (NVC), prowadzone przez Ike’a Lasatera, Dojrzewalnia Róż – Szkoła Trenerów Rozwoju Osobistego
 • Coaching w organizacji – Grupa SET
 • Akademia Eksperta dla coachów – Piotr Łabuz i dr Elżbieta Kluska-Łabuz
 • Budowanie i rozwój efektywnych struktur trenerskich – Grupa SET
 • Projektowanie Efektywnych Szkoleń i Procesów Rozwojowych – Grupa SET
 • Wykład Pernille Plantener, pt.: Wprowadzenie do Coachingu Transformacyjnego – spotkanie Porozumienia bez Przemocy i neurobiologii, Collegium Civitas
 • Obszary zastosowań coachingu – kreatywność i innowacyjność – Akademia Leona Koźmińskiego
 • Jak doradzać wybór zawodu i szkoły? Interpretacja wyników diagnozy w doradztwie zawodowym – Akademia Webinaru
 • Praca Trenera i Coacha – Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
 • Warsztaty Dziennikarskie Młodych – POLIS prowadzone przez Halinę Bortnowską
 • Kurs London School of Public Relations – zakończony certyfikatem, przeprowadzony przez Związek Firm Public Relations
 • konferencja dot. Interim Management, Stowarzyszenie Interim Managers
 • konferencja dot. HR Business Partnerstwa, Wiedza i Praktyka

Posiadam wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod nr 2.14/00253/2018.

Kieruję się Kodeksem Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Zachęcam do kontaktu oraz lektury moich artykułów.

Anna Daria Nowicka