Polecam moje doradztwo zawodowe, jeśli Twoim celem jest znalezienie lepszej pracy, awans albo przygotowanie się do rozmowy oceniającej lub Assessment/Development Center. Moi Klienci szczególnie cenią przeprowadzanie przeze mnie symulacji rozmowy kwalifikacyjnej (lub rozmowy oceniającej), dzięki czemu mogą praktycznie przećwiczyć udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez rekrutera (lub przełożonego).

Ponadto Klienci otrzymują profesjonalną informację zwrotną (feedback) wraz z rekomendacją, w jaki sposób mogą rozwinąć swoje umiejętności.

Potrafię Ci pomóc w:

–  sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)

– przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych, oceniających lub autoprezentacji

analizie predyspozycji oraz tego, jaka ścieżka kariery, kultura organizacyjna/ środowisko pracy są dla Ciebie optymalne

– zaplanowaniu ścieżki rozwoju zawodowego

– analizie Twojej sytuacji na rynku pracy oraz sposobów na jej polepszenie

przełamaniu samoograniczających przekonań blokujących Ci rozwój zawodowy i osiąganie celów na miarę Twojego potencjału i doświadczenia

– przepracowaniu lęku przed zmianą pracy i otworzeniu się na nowe doświadczenia

– stworzeniu profesjonalnej autoprezentacji (np. na profilu na Linkedin)

– wzmocnieniu poczucia własnej wartości, kompetencji i sprawstwa

– lepszym zrozumieniu przyczyn wcześniejszych niepowodzeń w pracy zawodowej

– utrzymaniu motywacji do zmiany pracy.

Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu w roli coacha, trenera, rekrutera oraz konsultanta w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi skutecznie pomogłam dziesiątkom  osób. Także moje własne doświadczenia podczas zmian pracy są przydatne dla moich klientów.

Niektórzy Klienci chcą dodatkowo skorzystać z mojego indywidualnego treningu asertywności, autoprezentacji, efektywnej komunikacji lub radzenia sobie ze stresem, gdyż często zdarza się, że to właśnie problemy w tych obszarach utrudniają odpowiednie zaprezentowanie się podczas rozmowy rekrutacyjnej czy osiąganie sukcesów w pracy.

Bywa, że aby skuteczniej osiągnąć cele zawodowe, Klienci dodatkowo decydują się skorzystać z moich sesji life coachingu (coaching życiowy).

Konsultacje mogą odbywać się bezpośrednio (stacjonarnie) lub poprzez Skype.

Wykonaj pierwszy krok i skontaktuj się ze mną.

Najpierw porozmawiamy o tym, jak mogę Ci pomóc oraz czy to odpowiada na Twoje potrzeby.