Szkolenie dot. dobrostanu w organizacjach

Miałam przyjemność poprowadzić szkolenie w korporacji na temat wellbeing w firmach.

Coraz więcej firm rozumie, jak ogromne znaczenie dla efektywności i zaangażowania pracowników oraz zmniejszenia rotacji ma zapewnienie im odpowiednich warunków pracy. Wg definicji Paola Torii i Emanuele Toniolo „Dobrostan organizacyjny to ZDOLNOŚĆ ORGANIZACJI do promowania i utrzymywania dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego pracowników na wszystkich poziomach organizacji i na każdym stanowisku”.

Każda organizacja może wiele zrobić, aby wdrożyć dobre praktyki służące podniesieniu wellbeing zarówno w obszarze organizacji pracy, zarządzania i kultury organizacyjnej, jak i poprzez kształtowanie dobrej atmosfery, dbania o relacje i autentyczne oparcie się na wartościach.

Trzeba równocześnie pamiętać, że działania firmy nic nie dadzą, jeśli pracownicy nie będą wdrażać odpowiednich nawyków i sposobu funkcjonowania w swoim życiu i pracy. Dlatego tak ważne jest, aby dostarczyć pracownikom – a zwłaszcza menadżerom – odpowiednią dawkę praktycznej wiedzy i metod podnoszących dobrostan, które będą mogli zastosować.

Oczywiście kluczowe jest wyeliminowanie takich patologii w organizacjach jak mobbing, dyskryminacja czy zarządzanie przez konflikt.

Kluczowe obszary, które poruszyłam podczas tego szkolenia:

  • Wellbeing w pracy: jakie elementy składają się na nasz dobrostan psychiczny, społeczny i fizyczny/zdrowie?
  • 5 elementów szczęśliwego życia wg modelu model PERMA
  • Jak stworzyć środowisko pracy i kulturę organizacyjną, które wzmacniają rozwój potencjału pracowników, budują kulturę doceniania, proaktywności oraz wellbeing?
  • Energia mentalna – jak o nią zadbać:

– Autodiagnoza – na co przeznaczasz swoje zasoby energii mentalnej? Na ile jest to efektywne i służy osiąganiu celów osobistych i zawodowych?

– Pożeracze energii mentalnej w życiu osobistym i zawodowym – jak je odkryć oraz zneutralizować?

– W jaki sposób możemy skutecznie wdrażać zdrowe nawyki służące wzmocnieniu naszej energii mentalnej i fizycznej?

– W jaki sposób dookreślenie swoich wartości pozytywnie wpływa na automotywację i zaangażowanie w osiąganie celów?

– Jak radzić sobie z auto-sabotażem przy wdrażaniu nawyków?

  • Rola przekonań w zarządzaniu własną energią, automotywacją i wykorzystaniu potencjału rozwoju
  • Profilaktyka: praktyczne metody zadbania o energię mentalną i fizyczną oraz work-life balance (równowagę między życiem osobistym a zawodowym.

Miałam także przyjemność wystąpić na zaproszenie PARP (Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu) podczas wydarzenia Connect & Scale Up – Biznes w równowadze 25 lipca 2023 r. Moje wystąpienie dotyczyło Wellbeing w kontekście zmiany pokoleniowej na rynku pracy.

Chętnie poprowadzę takie szkolenie również w kolejnych firmach, gdyż jest wdrażanie takich praktyk pomaga zarówno organizacjom, jak i pracownikom.

Szkolenie może być poszerzone o:

– Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji

– Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i spadkowi motywacji

– Skuteczne radzenie sobie ze stresem i trudnymi emocjami

– Zarządzanie czasem i podniesienie efektywności własnej

– Jak zwiększyć swój optymizm i przełamać samoograniczające przekonania?

– Efektywna komunikacja z pracownikami – udzielanie informacji zwrotnej oraz rozmowa ewaluacyjna

– Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w zespole

– Od kryzysu emocjonalnego do wzrostu pokryzysowego

Zachęcam do obejrzenia cyklu moich filmików na kanale YouTube Twoja Kariera i Psyche dotyczących radzenia sobie ze stresem i kryzysami emocjonalnymi oraz budowania dobrostanu i zdrowego optymizmu.