Wystąpiłam na wydarzeniu PARP „Biznes w równowadze: znaczenie wellbeingu dla przedsiębiorców”

Na zaproszenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości miałam przyjemność mówić o wellbeingu w kontekście zmiany pokoleniowej na rynku pracy jako prelegent podczas wydarzenia z cyklu Connect & Scale Up „Biznes w równowadze: znaczenie wellbeingu dla przedsiębiorców!”.

Podczas mojego wystąpienia podkreślałam, jak ogromny wpływ będzie miała niestety statystycznie dość słaba kondycja psychiczna młodych pokoleń, które już wkrótce będą stanowić duży odsetek pracowników. Wg polskiego badania EZOP z 2021 r. prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie: „Doświadczenia zaburzeń psychicznych ma za sobą co 8. dziecko w wieku 7–17 lat. Przekłada się to na ponad 500 TYS. dotkniętych nimi dzieci i młodzieży.”
✅ Ogromny wpływ na naszą psychikę mają rodzice i nasze dzieciństwo. W filmiku 5 umiejętności, jakich rodzice powinni nauczyć swoje dzieci omawiam 5 ważnych umiejętności, które wzmacniają naszą sprężystość psychiczną i umiejętność radzenia sobie z problemami. Jeśli nie wykształcimy w sobie tych postaw w dzieciństwie, to w życiu dorosłym będzie nam bardzo trudno. Przeżyjemy wiele stresu, bólu i goryczy. Będzie nam trudniej zbudować odporność psychiczną, stabilne poczucie własnej wartości i relacje. Często problemy, z którymi zgłaszają się do mnie ludzie – także w ramach coachingu kariery, są związane właśnie z tymi kwestiami.

✅ Zaś w filmiku Rodzice helikoptery i dzieci – płatki śniegu przedstawiam 9 szkodliwych skutków wychowania przez nadopiekuńczych rodziców, które obniżają naszą sprężystość psychiczną i umiejętność radzenie sobie w życiu.

Od roku jestem członkiem zespołu HearMe, który pomaga firmom zadbać o zdrowie psychiczne i wellbeing pracowników. Prowadziłam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przedmiot Wspieranie zdrowia psychicznego pracowników, zaś w Wyższej Szkole Pedagogiczne TWP w Warszawie (obecnie im. Korczaka) prowadziłam przedmiot Społecznie Odpowiedzialne tworzenie miejsc pracy na studiach podyplomowych ze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.
✅Także podczas moich indywidualnych sesji z klientami często pojawia się temat zdrowia psychicznego i dobrostanu, utrzymania work-life balance, dawania sobie rady z kryzysami emocjonalnymi i stresem oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i mobbingowi.
✅Wydarzenie odbyło się 25 lipca na żywo w godz. 10:00-13:00 w siedzibie HubHub przy al. Jerozolimskich 93 w Warszawie.
✅Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obowiązuje rejestracja.  
✅Jeśli interesuje Cię temat wellbeing i dobrych praktyk w tym obszarze, koniecznie weź udział!

Link do rejestracji
Do wystąpienia PARP zaprosił grono ekspertów – praktyków biznesu. Było to bardzo wartościowe merytorycznie spotkanie, pełne inspirujących dyskusji zarówno podczas paneli, jak i przy kawie.
Więcej