Heurystyka kotwiczenia – jak wpływa na decyzje biznesowe i osobiste? – Filmik

Dlaczego kwota podana w katalogu lub podczas negocjacji płacowych wpływa na nasze decyzje? Kiedy „myślenie na skróty” (heurystyki) prowadzą nas do błędów poznawczych i złych decyzji? Czym jest Kotwica mentalna? Daniel Kahneman i Amos Tversky opisali znaczenie podstawowych rodzajów heurystyk w psychologii: heurystyka zakotwiczenia, dostępności, reprezentatywności,

Więcej o błędach poznawczych i heurystykach znajdziesz w bestsellerowych książkach:

– Błądzą wszyscy (ale nie ja). Dlaczego usprawiedliwiamy głupie poglądy, złe decyzje i szkodliwe działania? Carol Tavris i Elliot Aronson. Moja recenzja tutaj

– Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Daniel Kahneman

Obejrzyj także filmiki:

Toksyczne porównania – przełam je!

Hedonistyczna adaptacja

Zapraszam do skorzystania z moich indywidualnych sesji Coachingu Finansowego, jeśli chcesz:

– Poradzić sobie ze stresem i kryzysem emocjonalnym, których źródłem są pieniądze/ sytuacja finansowa.

– Dowiedzieć się, w jaki sposób Twoje przekonania mogą wspierać lub utrudniać zdrowe podejście do pieniędzy, oszczędzania, wydawania, zarabiania, inwestowania itp.

– Wdrożyć przekonania, nawyki i działania, które ułatwią Ci osiągnięcie bezpieczeństwa finansowego.

– Uniknąć pułapek psychologicznych przy podejmowaniu decyzji finansowych, zakupowych i biznesowych.

– Zdiagnozować swój „psychologiczny” profil tożsamości finansowej i postawy wobec pieniądza oraz przełożyć go na skuteczność w osiąganiu celów i budowaniu stabilnej sytuacji finansowej.

– W zdrowy sposób wyznaczyć swoje cele finansowe oraz opracować plan ich osiągnięcia – z uwzględnieniem kluczowych wartości, ważności i ekologii celu.

– Odkryć, w jaki sposób pieniądz wpływa pozytywnie i negatywnie na Twoje emocje, reakcje i działania oraz jak tym konstruktywnie zarządzać, aby osiągnąć szczęście i dobrostan.

– Poznać, w jaki sposób Twoja osobowość wpływa na osiąganie celów finansowych i jak to efektywnie wykorzystać w tworzeniu strategii działań.

Uwaga – Coaching finansowy to nie jest doradztwo finansowe ani inwestycyjne! Więcej