Referat „Jak stosować język korzyści i wywoływać język zmiany w komunikacji z pacjentem?

Będę miała przyjemność wystąpić z referatem „Jak stosować język korzyści i wywoływać język zmiany w komunikacji z pacjentem? podczas kolokwium „Współczesne dyskursy służby zdrowia.
Humanistyczne aspekty komunikacji w opiece medycznej”, które odbędzie się w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w piątek 1 lutego.

Program: