Zdałam egzamin z Podstaw Coachingu Kryzysowego

Zdałam egzamin kończący szkolenie z Podstaw Coachingu Kryzysowego pt. Crisis
Coaching Essentials prowadzone przez dr Elżbietę Kluska-Łabuz.

Już od dłuższego czasu głębiej zainteresowałam się tym obszarem, gdyż wielokrotnie przychodzili do mnie klienci znajdujący się w trudnym momencie, zwłaszcza po utracie pracy.

Pomagając osobom w takiej sytuacji musiałam nie tylko wesprzeć ich w kwestiach merytorycznych poprzez doradztwo zawodowe lub coaching kariery, ale także pomóc im dać sobie radę z trudnymi emocjami (np. lękiem, przygnębieniem), stresem, spadkiem poczucia własnej wartości i kompetencji.

Z wieloletnich doświadczeń pracy z klientami wiem, jak im ciężko w takiej chwili zmotywować się do uaktualnienia CV, odpowiadać na oferty pracy, uruchomić „networking”. Dlatego tak ważna jest pomoc w utrzymaniu motywacji i realizowaniu przez klienta krok po kroku opracowanego planu poradzenia sobie w trudnej sytuacji.

Ważnym moim zadaniem w procesie z klientem, który stracił pracę jest także pomoc mu w dostrzeżeniu jego własnych zasobów, kompetencji i możliwych działań oraz rozwiązań. W poszerzeniu perspektywy. Kiedy sporządzamy wspólnie z klientem listę jego atutów, umiejętności i cennych doświadczeń, ludzie są zwykle zaskoczeni, że „aż tyle tego mają” 🙂

Jeśli pojawią się objawy fizjologiczne (co w tak ogromnym stresie zdarza się często) np. kłopoty ze snem czy spadek odporności organizmu, to taki człowiek ma dodatkowe problemy, z którymi równocześnie musi się zmagać. Szukanie nowej pracy – zwłaszcza będąc „pod ścianą” to ogromny wysiłek zarówno emocjonalny, jak i intelektualny oraz fizyczny.

Bardzo cenna dla ludzi w trudnych sytuacjach jest tzw. normalizacja doświadczenia klienta, czyli wyjaśnienie, że jego emocje i stany często występują w podobnych sytuacjach i to, co czuje jest normalne.

Pracując z klientami kładę duży nacisk na psychoedukację, czyli dostarczenie  odpowiedniej porcji wiedzy socjo – psychologicznej, dzięki której łatwiej im zrozumieć pewne mechanizmy i skutecznie wdrożyć zmianę.

Bardzo efektywną metodą pracy z klientami jest również dialog motywujący, o którym mówiłam podczas wystąpień na Konferencji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW, a także napisałam o tym artykuły.

Najbardziej jesteśmy zmotywowani do tych działań, które są zgodne z naszymi własnymi wartościami i celami. Zwłaszcza, jeśli mamy poczucie sprawstwa i wierzymy, że jesteśmy w stanie wdrożyć założoną zmianę. Metody coachingowe mogą pomóc w tym procesie.