Jak włączyć Społeczną Odpowiedzialność Biznesu do strategii marketingowej firmy? Szkolenie

Zapraszam na moje szkolenie „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – jak włączyć CSR w strategię marketingową firmy? Czy Corporate Social Responsibility polega tylko na działaniach charytatywnych? Jakich błędów należy unikać prowadząc działania prospołeczne? Czym jest filantropia strategiczna? Jakie korzyści może odnieść firma oraz jej interesariusze dzięki CSR? Jak społeczna odpowiedzialność może przejawiać się w praktykach HR?

Pierwsze projekty związane ze Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu prowadziłam już od 2001 r. roku pracując w dziale marketingu w austriackim Towarzystwie Ubezpieczeń Generali. Moje projekty były związane zarówno z bezpieczeństwem w ruchu drogowym (bezpośrednio współpracowałam z Policją), jak i ze zdrowiem oraz kulturą. Następnie działania CSR prowadziłam pracując w dziale Komunikacji Korporacyjnej Polkomtel S.A. (operator sieci Plus) oraz w marketingu w Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. Przez kilka lat współpracowałam z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Także w Agencji Reklamowej Kunst Promotion oraz doradzając jako konsultant biznesowy firmom z różnych branż zachęcałam do wdrażania dobrych praktyk CSR zarówno w obszarze marketingu i PR, jak i HR (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi) i Employer Brandingu.

Prowadziłam zajęcia na studiach podyplomowych z CSR w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie (obecnie im. Korczaka).

Moje wystąpienie odbędzie się 11 czerwca 2024 r. w ramach Klub Rozwoju Biznesu Premium.

Więcej o moim doświadczeniu w obszarze CSR oraz prowadzonych przeze mnie szkoleniach na mojej stronie.