Ja w radio o komunikacji w realu vs na zoom

W Radio mówiłam o wynikach badania pokazującego, że nasze mózgi silniej reagują na rozmowę w realu niż na zoom. Pokazał to eksperyment przeprowadzony na Uniwersytecie Yale. Jak mówi ich autorka, neurobiolog Joy Hirsch: „wideorozmowa „wydaje się być zubożałym systemem komunikacji społecznej w porównaniu z warunkami osobistymi”. Nasze mózgi nie zdążyły przestawić się w pełni na komunikację za pomocą nowych technologii. Ponadto, kiedy rozmawiamy w realu, jesteśmy w stanie wyłapać znacznie więcej sygnałów niewerbalnych przekazywanych nam przez rozmówcę np. jego gestykulację czy postawę ciała. A przecież komunikacja przebiega zarówno na poziomie werbalnym, jak i mowy ciała. Zaś jeśli to, co ktoś mówi, jest niespójne z komunikatem niewerbalnym, to zawsze bardziej uwierzymy ciału, gdyż trudniej je kontrolować i kłamać.

Podczas normalnego spotkania możemy drugą osobę przytulić czy uścisnąć rękę, a to również buduje relacje i jest oznaką naszej sympatii.

Zwróciłam też uwagę, że w toku ewolucji zostaliśmy zaprogramowani tak, aby szczególną uwagę zwracać na wychwytywanie z otoczenia twarzy. Dlatego zdarza się, że widzimy twarze nawet tam, gdzie ich nie ma np. w obłoku czy ułożeniu liści! Fachowo nazywa się to pareidolią.

Człowiek to istota społeczna. Nie pozwólmy zredukować naszych kontaktów tylko do online! Żyjmy w realu!

Moich wypowiedzi możesz posłuchać tutaj od 10 min 29 sek do 12 min 15 sek i od 18 min 35 sek do 21 min 07 sek.

Polskie Radio Czwórka, Audycja Reset, 13 listopada 2023,

Więcej o omawianym eksperymencie możesz przeczytać na Zoom Conversations vs In-Person: Brain Activity Tells a Different Tale, Neuroscience·October 26, 2023