Wdrażanie nawyków a Twoje wartości – Filmik

W jaki sposób wyznawane przez nas wartości przekładają się na skuteczność osiągania celów i wdrażanie nawyków? Dlaczego możemy czuć się nieszczęśliwi mimo osiągnięcia założonych celów? Jak różne motywatory mogą nas doprowadzić do tych samych celów?

Obejrzyj filmik