Zawody przyszłości – Filmik

Jakie są kluczowe umiejętności, które mogą nam zapewnić przewagę konkurencyjną na rynku pracy? Jakie kompetencje są szczególnie cenne dla przyszłych i obecnych pracodawców? Na jakie zawody będzie największy popyt w najbliższej przyszłości?

Obejrzyj filmik

Filmiku powoływałam się na Raport Future 2022/2023. Rynek pracy i kompetencje przyszłości opracowany przez Kasię Syrówkę. Można go bezpłatnie pobrać z jej strony