Referencje z Uniwersytetu A. Mickiewicza

Miałam zaszczyt prowadzić zajęcia Wspieranie zdrowia psychicznego pracowników na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oto referencje, jakie otrzymałam od Prof. Agnieszki Kiełkiewicz- Janowiak.

„Pani Anna Daria Nowicka zaprojektowała i przeprowadziła na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zajęcia z przedmiotu: Supporting employees’ mental health (Wspieranie zdrowia psychicznego pracowników) w ramach na interdyscyplinarnego kierunku studiów II stopnia Language and Communication in Healthcare (Język i komunikacja w ochronie zdrowia).

Zajęcia obejmowały następujące zagadnienia:

  • wykorzystanie metod coachingowych we wspieraniu zdrowia fizycznego i psychicznego pracowników / klientów / pacjentów
  • budowanie zdrowego miejsca pracy
  • destrukcyjne problemy w pracy: pracoholizm, wypalenie zawodowe, mobbing, stres (Jak im zapobiegać na poziomie organizacyjnym i indywidualnym?)
  • praktyczne metody wspomagania zdrowia psychicznego pracowników

Powyższe bloki tematyczne zaproponowane przez Panią A.D. Nowicką idealnie wpisały się w nasze potrzeby i zostały również dobrze ocenione przez studentów jako interesujące i zawierające wiedzę praktyczną. Warto dodać, że zajęcia były prowadzone w języku angielskim, jak wszystkie przedmioty na Wydziale Anglistyki UAM.

Jako pomysłodawczyni i koordynatorka kierunku „Język i komunikacja w ochronie zdrowia” jestem niezwykle zadowolona ze współpracy z Panią Anną Darią Nowicką zarówno pod kątem spraw organizacyjnych, jak i jej merytorycznego przygotowania do zajęć oraz zaangażowania.

Prof. UAM dr hab. Agnieszka Kiełkiewicz- Janowiak