Szkodliwe przekonania odnośnie pieniędzy a sukces – Artykuł

Jakie przekonania dotyczące pieniędzy mogą utrudniać zdobycie dobrej pozycji finansowej? Dlaczego zarobki osób o podobnych kompetencjach i doświadczeniu tak bardzo się różnią? Czemu niektórzy łatwiej osiągają cele finansowe, zaś inni – mimo pracowitości i wysokich kwalifikacji – słabiej sobie radzą? Jednym z czynników są nasze przekonania odnośnie pieniędzy.

Cały mój artykuł możesz przeczytać tutaj – na portalu Multilife

Artykuł jest dostępny także po angielsku

Harmful beliefs about money versus success
What beliefs about money can hinder gaining a good financial position? Why do the earnings of people with similar skills and experience vary so much? Why do some people find it easier to achieve their financial goals, while others, despite hard work and high qualifications, far worse? One factor is our beliefs about money.

The article