Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Programy wspierania zdrowia psychicznego pracowników

Dziś Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Cieszę się, że coraz więcej firm rozumie znaczenie dobrostanu psychicznego i podejmuje konkretne działania dające pracownikom takie wsparcie. Jednym ze skutecznych sposobów jest zapewnienie pracownikom konsultacji z psychologami, terapeutami i coachami. Mam przyjemność prowadzić takie sesje online poprzez firmę Hearme :) Jednak niestety nie wszystkie firmy są świadome wagi problemu lub – choć oferują pracownikom takie konsultacje, to jednocześnie przyzwalają na mobbing, toksyczną atmosferę, brak otwartej komunikacji i respektowania work-life balance pracowników. Przypominam więc mój filmik sprzed roku.

Aż 70% pracowników określiło 2020 rok jako najbardziej stresujący w ich karierze. Wielu pracodawców wdraża więc programy wspierające zdrowie psychiczne pracowników (Workplace Mental Health/ Workplace wellness programs ). Na ile faktyczne zarządzanie pracownikami i metody organizacji pracy w firmach są spójne z wartościami deklarowanymi w ramach tych projektów?