Ograniczające przekonania: w jaki sposób utrudniają wykorzystanie własnego potencjału – Artykuł

Ograniczające przekonania: w jaki sposób utrudniają wykorzystanie własnego potencjału oraz osiąganie celów? Czym różni się świadomość słabych stron i realistycznego patrzenia na swoje możliwości od samoograniczających przekonań? Skąd takie destrukcyjne osądy się w nas biorą? Co możesz zrobić, aby ograniczyć szkodliwy wpływ przekonań i autostereotypów? Jak pokonać wewnętrzne blokady?

Mój Artykuł dostępny tutaj – na portalu Multilife.pl