Udział w konferencji Komunikacja w medycynie

Wzięłam udział w konferencji „Komunikacja w medycynie i dobre relacje z pacjentami – teoria, praktyka, dydaktyka”. W interdyscyplinarnym gronie ekspertów (lekarzy, pielęgniarek, socjologów, psychologów, wykładowców) zajmujących się komunikacją medyczną rozmawialiśmy, jak podnieść standardy komunikacji i kompetencje personelu w tym obszarze oraz jak nauczać studentów, aby nie tylko posiadali odpowiednie umiejętności, ale również aby naprawdę rozumieli wagę komunikacji, empatii, budowania relacji.

Jakość komunikacji i umiejętność budowania dobrych relacji bezpośrednio wpływa na zdrowie pacjenta i efektywność leczenia np. poprzez podniesienie zaangażowania pacjenta w proces leczenia, większe przestrzeganie zaleceń lekarskich, otwarte mówienie o swoich obawach, lękach czy niezrozumieniu otrzymanych informacji medycznych, co pozwala lepiej dobrać rodzaj terapii.

Komunikacja medyczna obejmuje zarówno komunikację personelu medycznego z pacjentami, jak i komunikację pomiędzy lekarzami, pielęgniarkami, ratownikami medycznymi, rejestratorkami i innymi pracownikami zaangażowanymi w szeroko pojętą opiekę zdrowotną.

Konferencja odbyła się na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Cieszę się, że już od kilku lat jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej i cyklicznie uczestniczę w tych konferencjach.

Więcej info tutaj