Udział w szkoleniu Jak unikać błędów etycznych w pracy

Wzięłam udział w szkoleniu „Jak unikać błędów etycznych w pracy terapeuty?”. Choć szkolenie było kierowane głównie do psychologów i psychoterapeutów, to etyka zawodowa jest kluczowa również w pracy coacha i doradcy zawodowego.

Podczas szkolenia rozmawialiśmy, jakie są najczęstsze błędy etyczne, które popełniają terapeuci w codziennej pracy. Jak ich unikać i im zapobiegać. Analizowaliśmy także przykłady konkretnych sytuacji i zachowań, które najczęściej stanowią problemy natury etycznej w zawodzie terapeuty oraz są zgłaszane do komisji etyki.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Szkołę Psychoterapii Dialog, zaś prowadziła dr Barbara Smolińska – dr nauk humanistycznych, certyfikowana psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Prezes Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracowni Dialogu. Prezes Komisji Etyki Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.