Pracować nad słabymi stronami czy wzmacniać mocne? – filmik

Ludzie często pytają mnie, czy powinni skoncentrować się na pracy nad słabymi stronami, czy wzmacniać to, w czym już są dobrzy lub do czego mają predyspozycje. Co jest bardziej pomocne? Czy rozwój osobisty to musi być nieustanna orka na ugorze, aby polepszyć to, w czym jesteśmy słabi? A może lepiej rozwijać się w tym, w czym mamy szansę na sukces?

Obejrzyj filmik

Zapraszam do skorzystania z moich sesji coachingu kariery i doradztwa zawodowego

oraz indywidualnych szkoleń pomagających w rozwoju kariery zawodowej:

– Jak skutecznie przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i zaprezentować swoje kompetencje?

– Personal branding – czyli świadome budowanie swojego wizerunku jako pracownika

– Rozwiń swój potencjał i świadomie pokieruj karierą zawodową

– Work – life balance. Osiągnij równowagę między życiem osobistym a zawodowym

– Wyjdź z wypalenia zawodowego i odzyskaj motywację

– Zarządzanie czasem i zwiększanie własnej efektywności

– Jak przełamać blok twórczy?

– Jak zbudować zdrowe poczucie własnej wartości

Zapraszam do kontaktu

Anna Daria Nowicka – socjolog, trener, coach

annadarianowicka@gmail.com

#coachingKariery, #lifeCoaching, #rozwójOsobisty