Studia Language and Communication in Healthcare

Wraz z Moniką Wikiera będę miała przyjemność poprowadzić przedmiot „Supporting employee’s mental health” na innowacyjnym interdyscyplinarnym kierunku studiów „Language and Communication in Healthcare – Język i komunikacja w ochronie zdrowia”, który zostanie otworzony na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu.

Już jutro, w sobotę, 5 czerwca, odbędzie się Dzień Promocji Studiów w Szkole Nauk o Języku i Literaturze UAM, a w jego programie znajdzie się prezentacja naszego kierunku (sob. godz. 13:30 – 14:00). Więcej informacji

Osoby zainteresowane pozyskaniem dodatkowych info bezpośrednio od prof. UAM dr hab. Agnieszki Kiełkiewicz-Janowiak, koordynatorki tych studiów, mogą wziąć jutro udział w rozmowie na Teams.

Studia prowadzone będą w języku angielskim na Wydziale Anglistyki UAM.

Absolwent tych studiów będzie dysponował nowoczesną wiedzą i umiejętnościami jej zastosowania dla wspólnego dobra, jakim jest zdrowie i jakość życia ludzi.

1. CZEGO SIĘ DOWIESZ?

 • Dlaczego komunikacja językowa jest ważna w udzielaniu pomocy (nie tylko medycznej)?
 • Jak efektywnie porozumiewać się w ochronie zdrowia – jak mówić i jak słuchać?
 • Jak rozmawiać z pacjentem w stresie, żeby lepiej nas rozumiał?
 • Jak język specjalistyczny uczynić przystępnym?
 • Jak ułatwić komunikację tam, gdzie jest trudna?
 • Czy i w jaki sposób psychoterapeuta leczy (roz)mową?
 • Jak można leczyć teatrem?
 • Jak mówić i opowiadać o chorobie?
 • Jak promować zdrowie?
 • Jak pomagać w kryzysie zdrowotnym? Jak komunikować się w pandemii?
 • Jak dobrze i przyjaźnie komunikować się z osobą wymagającą opieki?
 • Jak skutecznie wspierać komunikację osób wykluczonych społecznie i osób z niepełnosprawnościami?

Absolwent będzie dysponował nowoczesną wiedzą i umiejętnościami jej zastosowania dla wspólnego dobra, jakim jest zdrowie i jakość życia ludzi.

2. JAKIE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE NABĘDZIESZ?

 • doskonałą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w odmianie potocznej i specjalistycznej
 • zdolność empatycznej i efektywnej komunikacji

W RAMACH STUDIÓW ODBĘDĄ SIĘ:

 • warsztaty z projektowania intefejsów głosowych, coachingu, audiodeskrypcji i technik teatralnych w szkoleniu medycznym
 • praktyki w przychodni zdrowia i Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

3. KARIERA I ZATRUDNIENIE

 • Kierunek pozwoli rozwinąć tzw. kompetencje miękkie, bardzo pożądane na rynku pracy: komunikatywność, kreatywność, krytyczne myślenie, umiejętność rozwiązywania problemów i prezentowania wyników własnej pracy, a także wrażliwość i otwartość na grupy społeczne zagrożone wykluczeniem
 • Kierunek da szansę na zatrudnienie w nowoczesnej i przyjaznej ochronie zdrowia, w instytucjach wspomagających porozumienie i opiekę w Polsce i za granicą

4. DALSZE KSZTAŁCENIE

Kierunek otwiera następujące drogi dalszego kształcenia:

 • tłumaczenie specjalistyczne (tekstów medycznych)
 • studia II stopnia na Wydziale Biologii UAM (Biologia i zdrowie człowieka)
 • studia podyplomowe UAM i UMP
 • studia doktoranckie na UAM oraz innych uczelniach w kraju i za granicą

Koordynator programu: prof. UAM dr hab. Agnieszka Kiełkiewicz-Janowiak

Więcej