10 wskazówek jak zorganizować się podczas telepracy – filmik

Koronawirus sprawił, że musieliśmy przeorganizować zarówno życie, jak i pracę. Wielu pracowników świadczy teraz pracę z domu. Jednak efektywna telepraca wymaga dużo większej samokontroli oraz umiejętności organizacyjnych. Z drugiej strony praca zdalna ułatwia wdrożenie zdrowych nawyków. Oto kilka praktycznych wskazówek.

Obejrzyj filmik

Osoby wysoko sumienne, świetnie zorganizowane i mogące poszczycić się wysoką automotywacją znacznie łatwiej utrzymują wysoką efektywność podczas pracy bez nadzoru. Dotyczy to oczywiście nie tylko telepracy. Jednak każdy z nas jest w stanie wdrożyć nawyki, które pomogą mu w lepszym zarządzaniu własnym czasem i zadaniami.

Gwałtowne zmiany, jakie wymusiła na nas obecna pandemia paradoksalnie przyspieszyły reorganizację pracy, błyskawiczne wdrożenie nowych rozwiązań i procedur (zwłaszcza związanych z umożliwieniem pracownikom pracy zdalnej, większej samodzielności oraz realnego wpływu na zarządzanie swoim czasem).

To trudny czas próby nie tylko dla firm i szefów (zwłaszcza stosujących mikrozarządzanie). To także test dla nas wszystkich zarówno jako pracowników, jak i w relacjach osobistych. To od nas zależy, czego się nauczymy i jak to wykorzystamy.

Zapraszam na moje indywidualne szkolenia z umiejętności psychospołecznych:

Zarządzanie czasem i zwiększanie własnej efektywności

– Skuteczne radzenie sobie ze stresem i negatywnymi emocjami