Udział w pilotażu Metody Bilansu Kompetencji

Jako coach kariery i doradca zawodowy biorę udział 3 miesięcznym pilotażowym projekcie rozwoju Metody Bilansu Kompetencji.

Bilans kompetencji jest rozumiany jako proces służący zidentyfikowaniu i przeanalizowaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osoby, w tym jej uzdolnień i motywacji, po to, by opracować plan rozwoju zawodowego, plan reorientacji zawodowej lub projekt szkolenia.

W ramach Metody Bilansu Kompetencji przyglądamy się kandydatowi z wielu stron i mapujemy kompetencje zdobywane w toku całego życia, nie tylko w ramach edukacji formalnej (tzn. szkoły, studiów, kursów lub szkoleń), ale także w ramach edukacji nieformalnej (np. wolontariatu, hobby, pomocy w rodzinnej firmie).

Jest to elastyczna metoda, umożliwiająca łączenie różnych narzędzi, ale opiera się na wywiadzie biograficznym, wywiadzie behawioralnym (kompetencyjnym) i karcie bilansu kompetencji.

Efektem zastosowania Metody Bilansu Kompetencji może być równie zwiększenie świadomości własnego potencjału (wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych) oraz wyznaczenie możliwych ścieżek dalszego rozwoju zawodowego lub planu reorientacji zawodowej lub planu szkolenia/ podniesienia kompetencji tak, aby mieć szansę realizacji preferowanej przez klienta ścieżki kariery.

Każdy z ekspertów biorących udział w pilotażu ma za zadanie przetestowanie nowych narzędzi stworzonych do Metody Bilansu Kompetencji i platformy Moje Portfolio oraz przekazanie feedbacku.

Projekt jest prowadzony przez Instytut Badań Edukacyjnych oraz Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia w ramach Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój.