Udział w konferencji Komunikacji Medycznej

Miałam przyjemność znów wziąć udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Komunikacja w medycynie” na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Dla mnie szczególnie cenny był udział w warsztacie, w którym na własnej skórze mogłam poczuć, jak działa tzw. Grupa Balinta. Celem uczestnictwa w grupie Balinta jest refleksja nad procesami zachodzącymi w komunikacji z pacjentem. Jest to forma pracy dedykowana osobom profesjonalnie zajmującym się szeroko rozumianym pomaganiem (głównie lekarzom, pielęgniarkom, psychoterapeutom, pracownikom socjalnym, doradcom zawodowym). Grupa Balinta dostarcza bezpiecznego środowiska, w którym lekarze mogą przyglądać psychologicznym aspektom relacji z pacjentem, porozmawiać o swoich emocjach, przyjrzeć się sytuacji z szerszej perspektywy oraz otrzymać wsparcie. Jest to metoda pomagająca uniknąć wypalenia zawodowego. Grupy Balinta mogą być również wykorzystywane w coachingu grupowym.

Przez cały dzień w gronie ekspertów dyskutowaliśmy m.in.:

– Jak przekazywać pacjentom i ich rodzinie niepomyślną diagnozę lub informację o powikłaniach lub błędach medycznych

– Komunikacja we wspólnym podejmowaniu decyzji (Shared Decision Making)

– Jak skutecznie komunikować się w zespołach medycznych, aby uniknąć błędów medycznych

Jak rozmawiać z pacjentem w podeszłym wieku?

– Empowerment – czyli jak upodmiotowić pacjenta w procesie leczenia i budować partnerską (a nie paternalistyczną) relację terapeutyczną

– o Protokole OPIEKUN – zaleceniach komunikacyjnych dla personelu medycznego w wypadku poronienia i śmierci okołoporodowej

– o nauczaniu komunikacji medycznej studentów.

I innych bardzo ważnych kwestiach.

Bardzo cieszę się, że jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej.

Im więcej osób jest zaangażowanych w propagowanie dobrych standardów w komunikacji z pacjentem, tym lepiej zarówno dla pracowników szeroko rozumianej opieki zdrowotnej, jak i dla nas – pacjentów 🙂

To plakat z tej konferencji.

Więcej o moich szkoleniach dla personelu medycznego (m.in. z komunikacji z pacjentem) tutaj

Artykuły oparte na moim wystąpieniu na ubiegłorocznej III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Komunikacja w medycynie”

– Jak dialog motywujący buduje przymierze terapeutyczne – cz. 1

– Jak dialog motywujący buduje przymierze terapeutyczne – cz. 2

Moje artykuły zostały opublikowane na portalu ZnanyLekarz.pl