Udział w webinarze „Jak udzielić Pierwszej Pomocy Psychologicznej osobie w kryzysowej sytuacji”

Wzięłam udział w webinarze „Jak udzielić Pierwszej Pomocy Psychologicznej osobie w trudnej i kryzysowej sytuacji życiowej… prowadzonym przez psycholog, dr Elżbietę Kluskę – Łabuz.

Szczególnie przydatny jest model RAPID PFA (Psychological First Aid) – rekomendowany przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) model pomocy w kryzysie.

Aby pomóc osobie w kryzysowej sytuacji, należy wykonać 5 kroków:

R (Reflective listening) Aktywne słuchanie + budowa relacji

A (Assessment of needs) Ocena sytuacji

P (Prioritization) Priorytetyzacja (Od czego zacząć?)

I (Intervention) Interwencja (Plan i strategia działania)

D (Disposition) Dyspozycja (Czy to było efektywne? Co zrobić po zakończeniu interwencji?)

Bardzo ważne jest to, że model RAPID mogą z powodzeniem zastosować nie tylko psycholodzy i psychoterapeuci, ale również inne osoby, które chcą pomóc ludziom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. W kryzysie im szybciej pomoc zostanie udzielona, tym lepiej. Liczy się każdy dzień! Im głębiej człowiek się pogrąża w kryzysie, tym trudniej mu będzie wyjść i tym większe spustoszenie pojawi się w jego emocjach i funkcjonowaniu…

Dlatego tak ważne jest, aby osoba w kryzysie dostała niezwłocznie pomoc, emocjonalne wsparcie i empatyczne słuchanie.

Polecam udział w tym webinarze!

Zaś aby pogłębić swoją wiedzę z coachingu kryzysowego, przeszłam cały proces certyfikacji + egzaminy i uzyskałam certyfikat coacha kryzysowego.