Filmik Jak stawiać noworoczne postanowienia?

Jeśli chcesz się dowiedzieć,  jak wejść w Nowy Rok z energią i wiarą w siebie, jak mądrze planować noworoczne postanowienia oraz na czym polega „ekologia celu” w coachingu, obejrzyj rozmowę ze mną …