Czy Sztuczna Inteligencja zastąpi lekarzy? – Filmik

Czy Sztuczna Inteligencja zastąpi lekarzy? O tym mówię w filmiku. AI już osiąga lepsze wyniki w trafności oceny wyników badań! Ale przecież kontakt z lekarzem opiera się nie tylko na analizie wyników i stawianiu diagnozy, ale także na relacji opartej na zaufaniu pacjenta do lekarza oraz trosce lekarza o pacjenta! Ponadto  – jak pokazują badania – na stopień przestrzegania zaleceń lekarskich przez pacjenta ogromny wpływ ma jakość jego relacji z lekarzem oraz to, czy czuje się przez lekarza wysłuchany, zrozumiany i zaopiekowany. Ważne jest także, czy lekarz potrafi odpowiednio przekonać pacjenta do zastosowania danej terapii oraz wzmacniać jego motywację w procesie leczenia. Jedną z metod służących temu jest Dialog Motywujący.

Miałam przyjemność wystąpić na konferencji Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej właśnie na temat „Dialog motywujący – jako metoda wzmocnienia przymierza terapeutycznego między lekarzem a pacjentem”.

Obejrzyj filmik

#komunikacjamedyczna, #komunikacjazpacjentem, #dialogmotywujący, #pacjent, #lekarz