Wzrost pokryzysowy – wyciągnij naukę z trudnych przeżyć. Filmik

Wzrost pokryzysowy to wszelkie pozytywne zmiany, jakie dokonują się w człowieku, który podejmuje próby poradzenia sobie z następstwami skrajnie traumatycznych wydarzeń życiowych. Kryzys może działać jak katalizator zmian i wznieść nas na wyższy poziom. Od czego zależy, czy uzyskamy wzrost pokryzysowy? Jak go wzmocnić i wykorzystać trudne przeżycia do rozwoju? Obejrzyj filmik.

Zachęcam także do obejrzenia serii moich filmików o kryzysach emocjonalnych oraz o radzeniu sobie ze stresem tutaj.

Jeśli chcesz skorzystać z moich sesji coachingu kryzysowego, więcej informacji znajdziesz na mojej stronie.

Jako certyfikowany coach kryzysowy pomagam osobom, które znalazły się w umiarkowanym bądź lekkim kryzysie lub w ciężkim stresie.

Praca z klientem w ramach coachingu kryzysowego składa się z dwóch etapów:

– Elementów interwencji kryzysowej

– Coachingu klasycznego.

Celem coachingu kryzysowego jest nie tylko przywrócenie klientowi dostępu do jego zasobów (np. poczucia kompetencji i poczucia własnej wartości) oraz pomoc w powrocie do optymalnego funkcjonowania, ale także uzyskanie wzrostu pokryzysowego (o ile klient chce pójść dalej, a nie tylko wrócić do równowagi).

Chcę podkreślić, że z osobami w ciężkim kryzysie ma prawo pracować tylko psychoterapeuta, psychiatra, interwent kryzysowy lub psychotraumatolog. Zaś w przypadku depresji, dystymii, osobowości dwubiegunowej, lęków, prób samobójczych (lub innych poważnych zaburzeń) kompetentnymi specjalistami są psychoterapeuci i psychiatrzy.

W odróżnieniu od coachingu klasycznego, w coachingu kryzysowym duży nacisk kładziemy na psychoedukację oraz bardziej aktywną pomoc klientowi w znalezieniu rozwiązań swoich problemów oraz poradzeniu sobie z trudnymi emocjami (np. smutkiem, żalem, zamartwianiem się, strachem przed zmianą). Coaching kryzysowy jest najbardziej skomplikowanym rodzajem coachingu. Wymaga również zdobycia przez coacha dodatkowych uprawnień, dlatego jego cena jest wyższa niż zwykłego coachingu. Kryzysy mogą dotyczyć zarówno życia zawodowego (np. utrata pracy, mobbing, problemy z poradzeniem sobie na stanowisku, bankructwo), jak i osobistego (np. rozpad związku, żałoba, choroba swoja lub bliskiego, kryzysy egzystencjalne, „kryzys wieku średniego”).

Posiadam największe doświadczenie w pracy z osobami, które straciły pracę, doświadczyły mobbingu, wypalenia zawodowego, chronicznego przeciążenia pracą lub z innych powodów musiały dokonać głębokich zmian w swojej ścieżce zawodowej.

Więcej informacji o coachingu kryzysowym tutaj

Zapraszam do umówienia się na indywidualną sesję.