Zostałam zacytowana w artykule Awans zawodowy na praca pl

Zostałam zacytowana w artykule Anny Rychlewicz „Awans zawodowy” na portalu praca.pl: „Oczywiście najwygodniejszą sytuacją dla pracownika byłoby, gdyby to szef wyszedł z propozycją awansu. Jeśli pracownik występuje z inicjatywą, to nie tylko musi wyjść ze strefy komfortu psychicznego, ale ryzykuje usłyszenie odmowy, to zaś nigdy nie jest miłe – zaznacza Anna Daria Nowicka, socjolog, trenerka, coach, doradca zawodowy. – Jednak z drugiej strony w praktyce dość rzadko zdarza się, żeby szef sam z siebie składał pracownikowi propozycję awansu lub podwyżki. Warto więc zdobyć się na odwagę i szczerze porozmawiać z przełożonym/przełożoną na temat możliwości awansu oraz ustalić z nim/nią konkretne cele lub zadania, jakie pracownik powinien wypełnić, aby taki awans otrzymać lub być w ogóle branym pod uwagę do promocji. Pracownik koniecznie powinien przygotować się do tego spotkania oraz spisać konkretne argumenty, osiągnięcia, wykonane zadania oraz zdobyte kompetencje, na podstawie których uważa, że jest już odpowiednio przygotowany do pracy na wyższym stanowisku – dodaje Anna Daria Nowicka.

To, jak awans jednego pracownika wpłynie na pozostałych, zależy przede wszystkim od tego, jakie relacje panują w tym zespole, jaki jest styl zarządzania oraz komunikacji – komentuje coach zawodowy Anna Daria Nowicka. – Ludzie, którzy mają zdrowe podejście do życia i nie są narcystyczni, nie widzą zwykle problemu z tym, że ktoś inny więcej zarabia lub pracuje na wyższym stanowisku – jeśli jest to w ich odczuciu sprawiedliwe i zasłużone – mówi ekspertka. – Aby nie powodować konfliktów między pracownikami ani podejrzeń, że o awansach lub premiach decydują czynniki pozamerytoryczne np. „podlizywanie się” szefowi, kryteria awansu oraz podwyżek powinny być jasne oraz znane pracownikom. Dzięki temu wiedzą oni, jakie musieliby spełnić wymagania, aby móc o taki awans się ubiegać – dodaje.

Awans osoby, która faktycznie na to sobie zasłużyła, u dojrzałych emocjonalnie ludzi nie wywołuje zawiści. Ponadto może działać motywująco, gdyż pokazuje, że warto się starać. Z drugiej strony, jeśli szef obiecuje awans lub premię, a potem mimo osiągnięcia przez podwładnego ustalonych celów, nie dotrzymuje słowa, jest to jasny komunikat zarówno dla pracownika, jak i dla pozostałych członków zespołu, że wkładanie dodatkowego wysiłku po prostu nie opłaca się – podkreśla Anna Daria Nowicka.”

Cały artykuł możesz przeczytać tutaj

#kariera, #awans, #praca, #doradcazawodowy, #coachingkariery