„Dziewczyna z kalendarza” i motto

Nie przyjmuj nigdy krytyki od tych ludzi, od których nie wziąłbyś rad! – tym mottem podzieliłam się jako „dziewczyna czerwca” kalendarza Klubu Rozwoju Biznesu Premium. Często pracuję z klientami, którym złośliwe lub zawistne opinie podcięły skrzydła i uderzyły w poczucie kompetencji. Tymczasem prawdziwy feedback jest dawany z dobrymi intencjami. Ma na celu pomóc w stawaniu się lepszym – a nie nam tylko dokopać…. Warto być otwartym na informację zwrotną, gdyż może być cenną wskazówką. Jednak najpierw zadaj sobie pytanie, czy od takiej osoby przyjąłbyś/łabyś radę, gdyż jest dawana w dobrej wierze, czy może to jedynie przejaw czyjej negatywnych emocji wobec nas.

Wszystkie nasze przepiękne zdjęcia są autorstwa mistrzyni aparatu Agnieszki Łukaszewicz – właścicielka AFOTO Agencji Fotograficzno- Reklamowej.

Dochód z kalendarza zostanie przeznaczony na Fundację Domu Baudouina, który jest najstarszym domem dziecka w Polsce! Jak piszą na jego stronie www: „Dzieje Domu ks. Baudouina to ważny fragment historii społecznej miasta Warszawy. Od 1736 roku misją tego Domu jest pomoc dzieciom opuszczonym, najmłodszym mieszkańcom stolicy. Od 2012 roku Dom ks. Baudouina jest jedyną w Warszawie i na Mazowszu placówką specjalistyczną przeznaczoną dla dzieci chorych i niepełnosprawnych.”