Szkolenie jak współpracować w ramach zespołów zróżnicowanych pokoleniowo

Poprowadziłam szkolenie dla firmy, jak współpracować w ramach zespołów zróżnicowanych pokoleniowo. Niestety dość często zapomina się, że diversity management, czyli zarządzanie różnorodnością dotyczy również zespołów różnorodnych ze względu na wiek, a nie tylko płeć lub orientację seksualną. Dlatego cieszę się, że mogłam szkolić właśnie dot. współpracy międzypokoleniowej. Omawiałam trendy związane z podejściem do pracy oraz wartościami charakterystycznymi dla aż 4 aktywnych na rynku pracy pokoleń oraz stereotypowe przekonania. Sytuacja gospodarcza (zwłaszcza poziom bezrobocia!), polityczna i społeczna zawsze ma ogromny wpływ na rynek pracy oraz sytuację pracowników.  Przykładowo: dużo łatwiej zadbać o work -life balance oraz odmówić ciągłego siedzenia po godzinach, gdy bezrobocie jest niskie i bez problemów można znaleźć inną pracę.

Jednak nacisk położyłam na to, że różnice pomiędzy dwoma pracownikami z różnych pokoleń, ale o podobnym profilu osobowości, są często mniejsze niż pomiędzy osobami z tego samego pokolenia, lecz zupełnie innymi charakterologicznie.