Moje wystąpienie na SWPS dot. Mental Health

Mam przyjemność być prelegentem na Uniwersytecie SWPS podczas wydarzenia Mental Health w Biznesie. Moje wystąpienie nosi tytuł: Mental Health – między PR a praktyką. Jakie korzyści ma organizacja z wdrażania działań wspierających dobrostan pracowników? Czy w firmach, które posiadają takie programy naprawdę nie ma mobbingu, walki szczurów, toksycznych szefów, przymusu siedzenia po godzinach? Jakie wyzwania i problemy stoją przed pracodawcami, menedżerami i działami HR? Poruszę m.in. te zagadnienia.

Podczas prowadzonych przeze mnie szkoleń, sesji coachingu i doradztwa zawodowego setki klientów opowiadają mi, jak wygląda to w rzeczywistości! Jak to się dzieje, że choć od lat coraz więcej mówi się o wpływie zdrowia fizycznego i psychicznego na efektywność w pracy oraz o tragicznych skutkach takich patologii, jak mobbing, to jednocześnie wciąż tak trudno o zdrowe miejsce pracy?

Już kilka lat temu prowadziłam przedmiot Społecznie odpowiedzialne tworzenie miejsc pracy na Studiach podyplomowych z CSR w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie (obecnie im. Korczaka).

Tymczasem: „W 2022 r. wystawiono prawie 1,3 mln zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, co przełożyło się na 23,8 mln dni absencji chorobowej.

Wśród jednostek chorobowych będących główną przyczyną wystawiania zaświadczeń lekarskich z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania były reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne. W 2021 roku było to 457 tys. zwolnień lekarskich (8,5 mln dni absencji chorobowej), a w 2022 roku 426,3 tys. zwolnień (7,7 mln dni absencji chorobowej).”

Podaję za Infor.pl

Zachęcam do obejrzenia moich filmików:

Dobrostan organizacyjny – na czym polega?

– Troska czy hipokryzja firm? Programy wspierania zdrowia psychicznego pracowników

Mobbing – dlaczego firmy nie reagują? 8 powodów

Zawody przyszłości – w jakie kompetencje zainwestować?

#mentalhealth, #zdrowiepsychiczne, #wellbeing, #dobrostanOrganizacyjny, #PR, #CSR, #społecznaodpowiedzialnoscBiznesu