Dobrostan organizacyjny – na czym polega? – Filmik

Jakie działania mogą wspierać dobrostan organizacyjny? Co może zrobić pracodawca i działy HR, aby stworzyć pracownikom optymalne warunki do pracy? Co sprzyja zdrowiu psychicznemu i fizycznemu w miejscu pracy? Dlaczego dbanie o BHP, ergonomię, atmosferę i dobre relacje opłaca się także firmom? Na czym polega tzw. syndrom chorego budynku (ang. sick building syndrome – SBS)? W jaki sposób obniża efektywność pracowników oraz ich dobrostan? Czy programy wellbeing muszą dużo kosztować?

Obejrzyj mój filmik