Prowadziłam szkolenie dla pielęgniarek operacyjnych

Miałam przyjemność poprowadzić kolejne szkolenie dla niemal 40 pielęgniarek operacyjnych. Ich praca jest podwójnie ciężka i odpowiedzialna, a jednocześnie niezwykle ważna społecznie! Moje szkolenia psychospołeczne dla personelu medycznego to mój mały wkład w to, aby lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy ochrony zdrowia wykonywali swoją pracę w lepszej atmosferze, z mniejszym ryzykiem wypalenia zawodowego i chronicznego stresu.
– Praktycznie w każdym zawodzie umiejętności miękkie, zwłaszcza takie jak komunikacja z pacjentem oraz ze współpracownikami, są niezwykle ważne. Jednak w przypadku personelu medycznego są one wręcz kluczowe. Wpływają bezpośrednio na jakość ich pracy i opieki nad pacjentami oraz zmniejszają ryzyko popełnienia błędu.
Kompetencje miękkie pomagają lepiej radzić sobie z presją i stresem. Zmniejszają ryzyko wypalenia zawodowego i padnięcia ofiarą mobbingu. Zwłaszcza asertywność, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i utrzymywanie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym są w tym obszarze niezbędne.

– Niedostateczny poziom umiejętności interpersonalnych może blokować rozwój kariery zawodowej nawet świetnym merytorycznie specjalistom.

pielęgniarki, #komunikacjamedyczna, #szkoleniadlapersonelumedycznego