Już rok współpracy z firmą HearMe

Minął już rok odkąd współpracuję z firmą HearMe i prowadzę sesje coachingu online dla klientów korporacyjnych. Udzielam wsparcia zarówno w obszarze rozwoju zawodowego i coachingu kariery, jak i coachingu finansowego, życiowego oraz w kryzysach emocjonalnych. Bardzo cieszę się widząc na żywych przykładach pozytywne efekty tej współpracy – czyli na  konkretnych ludziach, którym skutecznie pomogłam.

Zapewnienie wsparcia psychologicznego pracownikom pomaga zadbać o ich dobrostan mentalny/ wellbeing. Przynosi także pracodawcy realne korzyści w postaci wzrostu efektywności, spadku absencji chorobowej i rotacji oraz większej motywacji i identyfikacji z firmą. Jest to też ceniony przez pracowników benefit oraz element Employer Branding i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

HearMe wspiera kondycję psychiczną pracowników oferując konsultacje psychologiczne online, webinary i warsztaty dla firm poprzez stworzoną przez siebie platformę.

Mój biogram na stronie Hearme

Więcej o ofercie HearMe dla firm chcących zadbać o zdrowie psychiczne i wellbeing.