W radio mówiłam o udzielaniu rad

Z okazji Dnia Dobrych Rad mówiłam w radio, w jaki sposób możemy udzielać rad, aby nie było to dla kogoś irytujące ani nie obudziło w nim reaktancji, czyli oporu. Szczególnie polecam metodę zwaną Dialogiem motywującym, która znajduje zastosowanie nie tylko w psychoterapii czy coachingu, ale także we wspieraniu w zmianie naszych znajomych lub współpracowników.
Miałam przyjemność wygłaszać referat na temat Dialogu motywującego na Konferencji komunikacji medycznej oraz opublikowałam artykuły na portalu Znany Lekarz.

Artykuły możesz przeczytać pod linkami

Jak dialog motywujący buduje przymierze terapeutyczne – cz. 1

Jak dialog motywujący buduje przymierze terapeutyczne – cz. 2

W jaki sposób lekarz może podtrzymać „język zmiany”, aby zmotywować pacjenta do leczenia?