Jak dobre nawyki wspierają oszczędzanie? – Artykuł

Jakie nawyki warto wdrożyć, aby budować bezpieczeństwo finansowe i większą stabilność, niezależnie od bieżącej sytuacji wokół nas? Kryzysy gospodarcze przychodzą i odchodzą. Także nasze zarobki charakteryzują się zmiennością. Sytuacja gospodarcza może nam utrudniać oszczędzanie lub ułatwiać. Jednak dobre nawyki, które je wspierają zawsze są w cenie.

Przeczytasz o tym w moim artykule na Multilife

Artykuł jest dostępny także po angielsku

How good habits support saving

What habits are worth implementing to build financial security and greater stability, regardless of the current situation around us? Economic crises come and go. Also, our earnings are characterised by volatility. The economic situation can make it harder or easier for us to save. However, good habits that support it are always at a premium.