Udział w szkoleniu z Dialogu Motywującego

Miałam przyjemność wziąć udział w 3dniowym szkoleniu z Dialogu Motywującego prowadzonym przez Zygmunta Medowskiego –  psychoterapeutę i trenera Dialogu Motywującego PTDM. Dialog motywujący to metoda o potwierdzonej skuteczności, wykorzystywana m.in. w psychoterapii,  coachingu, medycynie.

Dialog motywujący to: „Oparta na współpracy i skoncentrowana na osobie forma prowadzenia rozmowy, służąca wydobywaniu i wzmacnianiu motywacji do zmiany”.  Jej twórcami są William Miller (profesor psychiatrii i psychologii) oraz Stephen Rollnick (profesor psychologii zajmujący się komunikacją w obszarze zdrowia psychicznego). Aby motywacja utrzymywała się przez długi czas, musi być zgodna z systemem wartości i celów klienta oraz dla niego naprawdę istotna i pilna.

Zygmunt Medowski jest Prezesem zarządu Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego.

To było już drugie szkolenie z Dialogu Motywującego, w którym uczestniczyłam.

Już po pierwszym szkoleniu prowadzonym przez Martę Lizis-Młodożeniec na SWPS – byłam tak zainspirowana tą metodą, że wygłosiłam referat „Dialog motywujący jako metoda wzmocnienia przymierza terapeutycznego między lekarzem a pacjentem” na Konferencji Komunikacji Medycznej 30 XI 2018 r. oraz napisałam artykuły na portal znanyLekarz.

Jak dialog motywujący buduje przymierze terapeutyczne – cz. 1

Jak dialog motywujący buduje przymierze terapeutyczne – cz. 2

W jaki sposób lekarz może podtrzymać „język zmiany”, aby zmotywować pacjenta do leczenia?