Najczęstsze źródła kryzysów emocjonalnych o podłożu finansowym – Artykuł

Dlaczego finanse mają tak duży wpływ na związki? Psychologowie udowodnili, że reagujemy na pieniądze zupełnie inaczej niż na inne kwestie. Pieniądze dla wielu osób mają nie tylko wartość materialną (jako środek płatniczy), lecz również symboliczną tzn. w ich mniemaniu pieniądze są wartością samą w sobie. Dla niektórych pieniądz wręcz świadczy o wartości człowieka lub staje się synonimem szczęścia. 

Cały artykuł Kryzysy emocjonalne o podłożu finansowym dostępny jest tutaj

Artykuł jest dostępny także po angielsku

Artykuły zostały opublikowane na portalu Multilife

The most frequent sources of emotional crises caused by finance

Why do finances have such an impact on relationships? Psychologists have proven that we respond to money in a completely different way than to other issues. For many people, money has not only the material value (as a means of payment) but also a symbolic one – it means that they consider money to be a value of itself. For some people, money is actually the proof of someone’s worth or they equate money with happiness.

The article Emotional crises caused by finance

#coachingFinansowy, #finanseOsobiste, #pieniadze