Pierwsza pomoc psychologiczna po doświadczeniu traumy – Webinar

Wzięłam udział w webinarze „Pierwsza pomoc psychologiczna po doświadczeniu traumy i katastrofy losowej”. W bardzo praktyczny sposób omówione zostało funkcjonowanie psychiczne człowieka w obliczu katastrofy – reakcja traumatyczna, zadania i funkcje pomocy psychologicznej w kryzysie katastroficznym, interwencja kryzysowa.
Ważnym elementem było także wyjaśnienie, jakiego typu pomoc i wsparcie jest potrzebna ludziom, którzy przeżyli kryzys emocjonalny lub traumę np. w wyniku wojny na Ukrainie oraz jak pomóc im w odzyskaniu dostępu do własnych zasobów osobistych oraz konstruktywnych strategii radzenia sobie w kryzysie i stresie. Niezwykle cenne było tak że omówienie, w jaki sposób możemy udzielać wsparcia oraz czym różnią się metody stosowane w interwencjach kryzysowych od metod stosowanych w zwykłej psychoterapii czy pomocy psychologicznej.

Webinar poprowadził Dominik Adamek – psycholog, interwent kryzysowy i nauczyciel akademicki w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym.

Ten webinar był cennym uzupełnieniem wiedzy, jaką zdobyłam na certyfikowanym kursie Coachingu Kryzysowego.