Pomaganie zmniejsza stres – Filmik

Wiesz, że pomaganie innym pozwala zmniejszyć stres, szybciej wrócić do zdrowia, uzyskać wzrost pokryzysowy? Pomagając innym pomagasz też sobie zmierzyć się z kryzysem emocjonalnym, lękiem i poczuciem bezradności! Dlaczego reakcja opieki i przyjaźni pozwala lepiej dawać sobie radę w kryzysowych sytuacjach? Jakie kompetencje możesz rozwinąć angażując się we wspieranie innych?

Obejrzyj filmik

Siła tkwiąca w pomaganiu jest tak ogromna i namacalna, że w wielu programach terapeutycznych, zmaganiu się z ciężką chorobą, żałobą lub traumą, a nawet w resocjalizacji zachęca się do wolontariatu lub innych form dzielenia się swoim czasem, energią, empatią.

Dla mnie jako socjologa szczególnie cenne jest to, że stres i presja tylko w niektórych przypadkach wywołują nastawienie na walkę i egoizm. Jedną z reakcji na stres – zarówno u kobiet, jak i mężczyzn – jest nastawienie na opiekę, przyjaźń, empatię, szczodrość, niesienie pomocy nawet obcym ludziom!

Zarówno eksperymenty psychologiczne, jak i analiza zachowań ludzi w tak ekstremalnych sytuacjach, jak obozy koncentracyjne, katastrofy, ataki terrorystyczne pokazują, że wiele osób niesie pomoc narażając swoje życie. Pomaga z serca nie tylko bliskim, ale nawet zupełnie obcym ludziom, nie mając świadomości, że pomaganie pomaga też darczyńcy 🙂

Jeśli chcesz lepiej radzić sobie ze stresem i trudnymi emocjami, zachęcam do udziału w moich szkoleniach indywidualnych i grupowych  

– Sesje indywidualne (1 na 1)

– szkolenie grupowe

#stres, #OdpornośćPsychiczna, #coachingKryzysowy, #lifeCoaching