Troska czy hipokryzja firm? Programy wspierania zdrowia psychicznego pracowników – Filmik

Aż 70% pracowników określiło 2020 rok jako najbardziej stresujący w ich karierze*. Wielu pracodawców wdraża więc programy wspierające zdrowie psychiczne pracowników (Workplace Mental Health/ Workplace wellness programs ). Na ile faktyczne zarządzanie pracownikami i metody organizacji pracy w firmach są spójne z wartościami deklarowanymi w ramach tych projektów? Czy samo zapewnienie pracownikom dostępu do webinarów i porad psychologów, dietetyków, trenerów przełoży się na ich zdrowie psychiczne?

Obejrzyj filmik

* Wg badań podanych przez psycholog Małgorzatę Ohme z Mindgram.