Poprowadzę zajęcia na Collegium Civitas

Będę miała zaszczyt poprowadzić zajęcia na nowych studiach podyplomowych Zarządzanie potencjałem pracowników w organizacjach XXI wieku, jakie ruszą od października 2021.

Twórczynią i kierowniczką studiów jest Monika Wikiera, zaś wśród wykładowców tacy wybitni eksperci jak prof.  Andrzej Blikle i Prof. Rafał Ohme.

„Firmę tworzą ludzie, a zaufanie, kompetencje i komunikacja to klucz do sukcesu zespołów” – to jakże oczywiste sformułowanie niesie ze sobą całkowicie nowe znaczenia, gdy chcemy tworzyć firmę, która odniesie sukces nie tylko dziś, ale która doskonale poradzi sobie z wyzwaniami przyszłości. Studia w praktyczny sposób pomagają zwiększyć skuteczność zarządzania potencjałem ludzkim w oparciu na najnowsze techniki i narzędzia odpowiadające wyzwaniom współczesności. Podczas studiów, uczestnicy tego kierunku poznają innowacyjne metody i narzędzia, które wraz z kształtowanymi postawami, kompetencjami i systemem wartości, przyczyniają się do zwiększenia efektywności osobistej, rozwoju pracowników firmy oraz budowania marki pracodawcy. Kadra doświadczonych profesjonalistów i ekspertów kładzie duży nacisk na praktyczny i warsztatowy charakter zajęć, co zapewnia sprawne zdobywanie wiedzy oraz umiejętności, które umożliwiają zrozumienie zasad rządzących organizacjami zorientowanymi na rynek i pracowników.

Podczas studiów zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu:

– tworzenia, wdrażania i realizacji strategii, budowania kultury organizacyjnej opartej na wartościach;

– projektowania i wdrażania działań wspierających efektywność, motywację, współpracę i zdrowie psychiczne pracowników (m.in. Employee Mental Health Programs);

– tworzenia i wdrażania systemu zarządzania potencjałem ludzkim, rekrutacji, selekcji i adaptacji pracowników, zarządzania talentami, ścieżek kariery, zarządzania przez cele, motywacji, ocen pracowniczych, systemów wynagrodzeń, coachingu i mentoringu oraz narzędzi IT;

– przywództwa na miarę XXI wieku (m.in. przywództwo transformacyjne, sytuacyjne i służebne, tzw. organizacje turkusowe, HPO – High Performance Organizations / Organizacje Wysoko Wydajne;

– innowacyjnych metod, technik i narzędzi zarządczych; sposobów wspierania pracowników w rozwoju kompetencji niezbędnych w świecie VUCA, np. samozarządzania i samoorganizacji, automotywacji, przedsiębiorczości, nastawienia biznesowego, współpracy, sprężystości psychicznej, Zarządzania Różnorodnością/Diversity Managment, Change Management, Project Management oraz kreatywnych metod wykorzystywanych w pracy np. Design Thinking;

– budowania i rozwijania zwinnych i zaangażowanych zespołów oraz zespołów rozproszonych;

– rozwiązywania problemów, konfliktów, podejmowania skutecznych decycji oraz Zarządzania Kryzysowego/Crisis Management;

– komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;

– Employer Branding – budowania marki i wizerunku pracodawcy.

Adresaci studiów:

  • zarząd, dyrektorzy, menedżerowie, kierownicy,
  • właściciele,
  • pracownicy firm sektora publicznego i niepublicznego,
  • NGO,
  • działy z szeroko pojętego zarządzania kapitałem ludzkim, HR;
  • osoby, które chcą poszerzyć swoje kompetencje z zakresu rozwoju organizacji na miarę wyzwań XXI wieku oraz kierowania zarówno potencjałem własnym, jak i współpracowników / pracowników / zespołów / organizacji.

Więcej o studiach i rekrutacji tutaj