Udzieliłam wywiadu dot. mobbingu

Miałam przyjemność udzielić video-wywiadu dot. mobbingu Marii Przeciszewskiej – studentce wydziału lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Mobbing to poważny problem o skali społecznej. Bardzo wielu moich klientów z rożnych branż było ofiarami mobbingu. Wg badań CBOS ponad 17% pracowników doświadczyło mobbingu.

Cieszę się, że ten wywiad na temat mobbingu w zawodach medycznych będzie elementem kursu e-learningowego dla studentów WUM poświęconego różnym aspektom komunikacji w zawodzie lekarza i że coraz więcej osób stara się przeciwdziałać mobbingowi.

Kurs przygotowywany jest przez Studenckie Koło Naukowe Edukacji Medycznej, pod kierownictwem dr Antoniny Doroszewskiej. 

Mój filmik MOBBING w pracy? Co możesz zrobić? obejrzało już ponad 8 tysięcy osób.

Link

zaś filmik

zaś filmik Mobbing – 6 powodów dlaczego trudno się uwolnić ponad 4.400 osób

#mobbing, #KomunikacjaMedyczna, #WUM