Ukończyłam kurs Specjalista ds. Promocji Zdrowia i Edukacji Zdrowotnej

Ukończyłam kurs Specjalista ds. Promocji Zdrowia i Edukacji Zdrowotnej. 40 godzinny kurs obejmował edukację zdrowotną w zakresie zdrowia psychicznego i żywienia, promocję zdrowia w miejscu pracy i szkole, profilaktykę uzależnień, zachęcanie do aktywności fizycznej, wykorzystanie nowych mediów w promocji zdrowia.

Dla mnie szczególnie interesujące są kwestie Mental Health, czyli szeroko rozumianego zdrowia psychicznego i dobrostanu. Na szczęście coraz więcej pracodawców rozumie, jak ogromny wpływ ma well-being na efektywność, kreatywność i jakość pracy. Włączają więc takie działania w Employer Branding i społecznie odpowiedzialne tworzenie miejsc pracy.

Wsparcie w ramach Mental Health może dotyczyć: konstruktywnego radzenia sobie ze stresem, trudnymi emocjami, presją i dynamicznie zmieniającą się sytuacją, wyjścia z kryzysu emocjonalnego (np. spowodowanego mobbingiem, utratą pracy lub zmianą jej warunków), przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, utracie motywacji, problemom psychosomatycznym, umiejętności zachowania zdrowego work – life balance i samoorganizacji podczas pracy zdalnej.

Mam wielu klientów, którzy od lat zgłaszają się do mnie z takimi problemami. Pomagam im wdrożyć konstruktywne rozwiązania, nawyki i umiejętności psychospołeczne, a także zrozumieć źródła tych problemów i im aktywnie zapobiegać.

Aby pomóc ludziom znajdującym się w kryzysie emocjonalnym, dodatkowo zdobyłam uprawnienia Coacha Kryzysowego oraz Coacha Kryzysowego w Biznesie.

Jeśli szukasz wsparcia w powyższych obszarach, umów się na indywidualną sesję ze mną.

Zachęcam do obejrzenia moich filmików YouTube dot. dobrostanu, zdrowia psychicznego, radzenia sobie ze stresem i kryzysem emocjonalnym:

Zdrowie a coaching kariery

Po czym poznać wypalenie zawodowe?

Praca zdalna – konsekwencje dla firm i pracowników

Jak asertywność pomaga uniknąć wypalenia zawodowego?

Kryzys emocjonalny – jak dać sobie radę?

W stronę dobrostanu

Pakiet antyStresowy – stwórz go!

Negatywne myślenie – czemu przychodzi łatwo

Siła stresu

#MentalHealth, #ZdrowiePsychiczne, #EmployerBranding