Zdobyłam certyfikat „Kryzysowy coach/mentor finansowy”

Zdałam egzamin i zdobyłam certyfikat „Kryzysowy coach/mentor finansowy” 🙂

Oczywiście nie chodzi tu o żadne doradztwo finansowe ani inwestycyjne, lecz o pomoc klientom w:

– poradzeniu sobie ze stresem i kryzysem emocjonalnym, których źródłem są pieniądze/ sytuacja finansowa

– dowiedzeniu się, w jaki sposób nasze przekonania mogą wspierać lub utrudniać zdrowe podejście do pieniędzy, oszczędzania, wydawania, zarabiania, inwestowania itp.

uniknięciu pułapek psychologicznych przy podejmowaniu decyzji finansowych i zakupowych

– poznaniu swojego „psychologicznego” profilu tożsamości finansowej i postawy wobec pieniądza oraz przełożeniu tego na skuteczność w osiąganiu celów i budowaniu stabilnej sytuacji finansowej

– zdrowego wyznaczania celów finansowych – z uwzględnieniem wartości osiowych

– we wdrożeniu przekonań i nawyków ułatwiających osiąganie bezpieczeństwa finansowego

– zrozumieniu, w jaki sposób pieniądz wpływa na emocje, reakcje i działania oraz jak tym konstruktywnie zarządzać

– zrozumieniu, jakie błędy poznawcze i heurystyki sabotują budowanie i utrzymywanie stabilnej sytuacji finansowej.

Dużo uwagi poświęciliśmy psychologii szczęścia, dobrostanu i dbaniu o energię mentalną oraz temu, jak zadbać o sytuację finansową bez wpadania w toksyczny materializm, hedonistyczną adaptację i egoizm.

To była solidna porcja praktycznej wiedzy dot. psychologii pieniądza i podejmowania decyzji oraz metod pracy z klientami:)

Wbrew pozorom stres i kryzysy emocjonalne o podłożu finansowym dotyczą nie tylko ludzi znajdujących się w długach czy biedzie. Można obiektywnie posiadać bezpieczeństwo finansowe, a nawet być zamożnym, a mimo to przeżywać kryzysy emocjonalne związane ze sferą finansów. Konflikty o pieniądze (zwłaszcza ich wydawanie i zarabianie) oraz o podejście do nich są obecne w bardzo wielu rodzinach – także bogatych.

Już sam lęk przed utratą choćby małej części pieniędzy niejedną osobę doprowadził do załamania, a strata na giełdzie nawet do samobójstwa – i to pomimo posiadania nadal znacznego majątku. Nasze przekonania odnośnie pieniędzy, porównywanie się z innymi i oczekiwania wobec samych siebie często bywają przyczyną ogromnego cierpienia.

Rola Kryzysowego Coacha/ Mentora Finansowego w ramach metody, jaką pracujemy jest dwojaka:

  1. Wsparcie klienta w kryzysie, którego źródłem są pieniądze (Finansowy coaching kryzysowy)
  2. Wsparcie w wyznaczaniu, planowaniu i osiąganiu celów finansowych (Finansowy trening mentalny)

Zainteresowałam się tymi tematami, gdyż wielokrotnie trafiali do mnie klienci, którzy wpadali w kryzysy emocjonalne, stres, problemy czy konflikty z bliskimi właśnie z powodu podejmowania złych decyzji finansowych i biznesowych, nieodpowiedniego zarządzania pieniędzmi czy pogonią za nimi kosztem innych wartości, destrukcyjnych przekonań, nawyków czy wzorców (zwłaszcza z dzieciństwa).

Dzięki zdobytej wiedzy umiem im teraz pomóc także w tych obszarach.

Socjologia ekonomiczna i psychologia zachowań konsumenckich interesowały mnie już na studiach socjologicznych.

Kryzysowy Coach/Mentor Finansowy (nr certyfikatu KCMF 1/12/IPTK/2020) to już mój trzeci certyfikat w ramach coachingu kryzysowego.

Wcześniej uzyskałam certyfikaty:

– Coacha Kryzysowego

– Coacha Kryzysowego w Biznesie

#psychologiaPieniądza, #coachingKryzysowy, #psychologiaEkonomiczna