Seminarium Komunikacja w medycynie

Już po raz trzeci wzięłam udział w seminarium Komunikacja w medycynie organizowanym przez Warszawski Uniwersytet Medyczny i Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej. Po raz pierwszy odbyło się zdalnie i zostało poświęcone właśnie „Komunikacji w medycynie online. Doświadczenia nauczania kompetencji komunikacyjnych na odległość”.

Wśród jak zawsze znakomitych prelegentów dyskutowaliśmy o zaletach, wyzwaniach i ograniczeniach związanych z nauczaniem online (zwłaszcza tak trudnych psychospołecznych kompetencji jak komunikacja z pacjentem) oraz udzielaniu teleporad i prowadzeniu terapii on-line (np. zaburzeń mowy).

Rozmawialiśmy zarówno o dobrych praktykach szkoleniowych i wykorzystaniu nowoczesnych technologii, jak i o tym, jak możemy okazywać online empatię, budować relację terapeutyczną, przekazywać bolesne informacje. Dużym problemem w komunikacji z pacjentem jest też wykluczenie cyfrowe czy trudnościach w przypadku pacjentów głuchych.

Jak zawsze dużo inspiracji 🙂

Program seminarium tutaj