Cztery twarze kryzysu psychologicznego w warunkach pandemii – webinar

Wzięłam udział w webinarze „Cztery twarze kryzysu psychologicznego w warunkach pandemii” prowadzonym przez Mariusza Trelę – mediatora, adwokata, coacha kryzysowego, wykładowcę. Dzięki posiadaniu przez Pana Mariusza wiedzy eksperckiej z kilku dziedzin równocześnie moglibyśmy spojrzeć na obecną covidową sytuację z szerszej perspektywy.

Pandemia, kolejne restrykcje w życiu społecznym i zawodowym, zapaść gospodarcza, a także podkręcanie przez media atmosfery paniki powodują, że mamy do czynienia również z kryzysami psychicznymi o podłożu:

– środowiskowym (przez obostrzenia całe branże są na skraju upadku np. gastronomia, turystyka)

– sytuacyjnym (kryzys wywołany konkretnym wydarzeniem – pandemią)

– egzystencjalnym (kryzys wynikający z wewnętrznych konfliktów związanych z wolnością, niezależnością, sensem i stylem życia, wartościami).

Coraz więcej osób już straciło pracę lub obawia się jej utraty. W wielu firmach nasila się mobbing i/lub presja. Bankructwo firm oznacza tragedię nie tylko dla właścicieli i ich rodzin, ale także dla pracowników i ich rodzin.

W długi wpadły nie tylko tysiące właścicieli firm, hoteli, fitness klubów, parków rozrywki czy nieruchomości pod wynajem, ale także pracownicy.

Możemy spodziewać się dużo większej liczby przypadków upadłości konsumenckich.

Przymusowe zamknięcie nas w domach, zdalna praca i nauka, stres i lęki zwiększyły przemoc domową oraz konflikty. Możemy spodziewać się wzrostu rozwodów i rozpadu relacji.

Coraz więcej osób cierpi z powodu depresji, zaburzeń lękowych i innych problemów psychicznych.

Nawet, gdy obostrzenia zostaną w końcu zdjęte, powrót do równowagi psychicznej, odbudowanie więzi rodzinnych i społecznych oraz gospodarki zapewne zajmie lata.

Coraz więcej osób potrzebuje pomocy psychiatrów, psychoterapeutów, interwentów i coachy kryzysowych, ale również prawników, specjalistów od prawa upadłościowego, doradców biznesowych.

Bardzo cieszę się, że ponad rok temu zdałam egzaminy i zdobyłam uprawienia coacha kryzysowego, gdyż dzięki tej wiedzy potrafię skuteczniej pomagać klientom.

O tym, jak dać sobie radę w kryzysie emocjonalnym, mówię w filmiku.