Co możemy czerpać z Terapii Akceptacji i Zaangażowania?

Polecam książkę „Zrozumieć ACT. Terapia akceptacji i zaangażowania w praktyce”. Russ Harris w bardzo przystępny, a niekiedy wręcz żartobliwy sposób wyjaśnia filozofię oraz zastosowanie tej metody zarówno w psychoterapii i coachingu, jak i auto-coachingu (samodzielnej pracy nad sobą).

Przesłanie ACT brzmi: „Akceptuj to, co znajduje się poza twoją kontrolą i angażuj się w działania, które wzbogacają twoje życie„.

Jak pisze Harris: „Jednym z największych darów, jakie możemy dać drugiemu człowiekowi, jest umieszczenie go w centrum naszego zainteresowania w atmosferze pełnej akceptacji, otwartości i współczucia”.

Taką filozofią kieruję się prowadząc coaching i szkolenia oraz czerpię wiedzę, narzędzia i inspiracje z różnych szkół bazujących na wiedzy psycho i socjologicznej 🙂

W ACT duży nacisk jest położony na:
– Zdefiniowanie swoich wartości i kierowanie się nimi oraz na praktykę uważności (nie tylko w formie medytacji, ale przede wszystkim „bycia tu i teraz”, zauważania własnych emocji, myśli, lęków i umiejętności oddzielenia się od nich – tzw. defuzja).

– Przyglądanie się, jaki wpływ na nasze emocje i działania ma zbyt silna identyfikacja z myślami (fuzja), przekonaniami, rozpamiętywaniem przeszłości, zamartwianiem się o przyszłość, chęcią spełnienia oczekiwań innych osób.

– Naukę skutecznego radzenia sobie z bólem psychicznym za pomocą uważności, akceptacji i koncentracji na wartościach.

– Zwiększanie elastyczności psychicznej, czyli umiejętności bycia obecnym i otwartym oraz robienia tego, co ma znaczenie i prowadzi do spełnionego, wartościowego życia.

– Przyjrzenie się, na ile stosowane dotąd przez klienta sposoby radzenia sobie z problemami, trudnymi sytuacjami i negatywnymi emocjami są użyteczne w kontekście osiągania długoterminowych celów i satysfakcji z życia.

– Uświadomienie, że unikanie za wszelką cenę stresu, ryzyka, porażki, bolesnych doświadczeń czyni życie uboższym i powoduje, że rezygnujemy z tego, co dla nas naprawdę ważne. Co nadaje sens i radość naszemu życiu.

Pracując z klientami również przykładam dużą wagę do analizowania samoograniczających przekonań i auto-stereotypów, głosu „wewnętrznego krytyka”, destrukcyjnych nawyków i działań, które oddalają od osiągania długofalowych celów dających poczucie spełnienia i wartościowego życia:)

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) należy do tzw. trzeciej fali terapii behawioralnych i ma solidne podstawy naukowe oraz została potwierdzona przez setki eksperymentów.

#ACT, #TerapiaAkceptacjiiZaangażowania, #AcceptanceandCommitmentTherapy