Coaching kryzysowy online

Kryzysy psychologiczne mogą nas dotknąć z różnych powodów: finansowych, zawodowych, osobistych, choroby (lub jej groźby). Jeśli potrzebujesz skorzystać z profesjonalnego wsparcia online, skontaktuj się ze mną.

W związku z koronawirusem wystąpił tzw. kryzys środowiskowy czyli taki, który oddziałuje na większą grupę ludzi na raz i jest związany z działaniem czynnika zewnętrznego, zwykle pojawiającego się niespodziewanie i nie podlegającego naszej kontroli. Nie mamy wpływu na to, co dzieje się wokół, ale mamy ogromny wpływ na to, jak dajemy sobie radę w tej sytuacji kryzysowej.

To, czy sytuacja stresowa doprowadzi do kryzysu emocjonalnego lub innych problemów zależy głównie od:

  1. naszej konstrukcji psychicznej (tj. predyspozycji osobowościowych np. poziomu neurotyczności vs sprężystości psychicznej)
  2. sposobu interpretacji tego, co nas spotyka (tzw. oceny poznawczej wydarzenia krytycznego), czyli w jaki sposób postrzegamy tą trudną sytuację, jakie mamy przekonania i sposób myślenia (np. czy mamy tendencję raczej do katastrofizowania = snucia czarnych scenariuszy jeszcze zanim one wystąpią, czy raczej podchodzimy do trudnej sytuacji jako zadania, które mamy do wykonania).
  3. jakie posiadamy zasoby do radzenia sobie z kryzysową sytuacją. Zasobami może być np. wsparcie naszych bliskich, poduszka finansowa, doświadczenie zdobyte w innych stresujących sytuacjach, umiejętność konstruktywnego radzenia sobie z własnymi emocjami i stresem, kompetencje zawodowe.

Właśnie z uwagi na to, że każdy z nas ma nieco inny „zestaw” powyższych czynników, w różny sposób przechodzimy przez podobne sytuacje. Dla jednych trudna sytuacja będzie oznaczać jedynie większy stres i wysiłek, a czasem nawet ekscytujące wyzwanie. Inni mogą wpaść w kryzys emocjonalny, a nawet depresję. Ale nawet te osoby, które znalazły się w kryzysie mogą doświadczyć tzw. wzrostu pokryzysowego i wyjść wzmocnione, bardziej pewne siebie oraz dokonać pozytywnego przewartościowania w swoim życiu.

Także nasza aktualna kondycja psycho-fizyczna ma wpływ na to, jak zareagujemy na sytuacje stresowe czy kryzysowe. Dlatego zwłaszcza w obecnej, bezprecedensowej sytuacji pandemii tak ważne jest, abyś odpowiednio zadbał/a o siebie. Zwłaszcza sen, aktywność fizyczna, odżywianie i zadbanie o energię mentalną oraz relacje z otoczeniem wpływają na to, jak dobrze będziesz w stanie sobie poradzić.

Od lat pracuję z klientami zarówno nad rozwojem ich umiejętności psychospołecznych (np. radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami), jak i podniesieniem samooceny, zmianą destrukcyjnych przekonań lub nawyków oraz opracowaniem planu działania, aby wyjść z trudnej sytuacji.

Na szczęście nie wszystkie osoby, które znajdują się w trudnej, a nawet w kryzysowej sytuacji, wymagają używania narzędzi coachingu kryzysowego. W wielu przypadkach można takim osobom pomóc metodami klasycznego coachingu, doradztwa zawodowego czy treningu interpersonalnego. To zależy m.in. od stanu psychofizycznego, w jakim dana osoba się znajduje.

Jeśli czujesz, że ciężko Ci samemu dać sobie radę w stresującej lub kryzysowej sytuacji, im szybciej skorzystasz z profesjonalnego wsparcia, tym lepiej.

Coaching kryzysowy jest najbardziej skomplikowanym rodzajem coachingu. Wymaga również zdobycia przez coacha dodatkowych uprawnień.

Cena indywidualnej sesji online wynosi 170 zł (sto siedemdziesiąt) za 60 minut (1h) i może odbywać się przez Skype lub bezpłatną aplikację WhatsApp (lub Google Duo) na komórce. (Ta cena dotyczy wyłącznie sesji online dla osób „prywatnych” – nie dotyczy firm. Coaching kryzysowy w biznesie wyceniam dopiero po rozmowie z firmą i poznaniu jej potrzeb).

Więcej o coachingu kryzysowym i zdobytych przeze mnie uprawnieniach Coacha Kryzysowego (nr certyfikatu: 3/03/CKB/2020) tutaj oraz Coacha Kryzysowego w Biznesie (nr certyfikatu: 3/03/CKB/2020) tutaj.

Coaching kryzysowy służy pomocy osobom, które znalazły się w umiarkowanym bądź lekkim kryzysie lub w ciężkim stresie. Praca z klientem w ramach coachingu kryzysowego składa się z dwóch etapów:

  1. Elementów interwencji kryzysowej
  2. Coachingu klasycznego.

Celem coachingu kryzysowego jest nie tylko przywrócenie klientowi dostępu do jego zasobów (np.  poczucia kompetencji i poczucia własnej wartości) oraz pomoc w powrocie do optymalnego funkcjonowania, ale także uzyskanie wzrostu pokryzysowego (o ile klient chce pójść dalej, a nie tylko wrócić do równowagi).

Aby zwiększyć Twoją umiejętność myślenia w sposób pozytywny (zdrowy optymizm) oraz podnieść wiarę w siebie zachęcam do obejrzenia moich filmików na YouTube na kanale Twoja Kariera i Psyche:

Zdrowy OPTYMIZM a myślenie życzeniowe – jak odróżnić?

– Jak radzić sobie z pesymizmem? Poznaj POTĘGĘ MYŚLENIA NIENEGATYWNEGO!

– Jak przełamać samoograniczające przekonania?

– Po czym poznać wypalenie zawodowe?

– Jak asertywność pomaga uniknąć wypalenia zawodowego?

Mobbing – 6 powodów dlaczego trudno się uwolnić

MOBBING w pracy? Co możesz zrobić?

oraz lektury moich artykułów:

– Dobry i zły stres

– Jak nauczyć się optymizmu?

– Jak przełamać samoograniczające przekonania?

– Jak zneutralizować wewnętrznego krytyka?

Jeśli potrzebujesz indywidualnego wsparcia, czekam na Twój kontakt w sprawie umówienia sesji online.

Zapraszam do kontaktu również firmy – posiadam certyfikat z Coachingu kryzysowego w biznesie.

Anna Daria Nowicka – socjolog, trener, coach