Błędy szefów #7. Silosy – filmik

Silosy to bariery istniejące między grupami pracowników powodujące wewnętrzne konflikty, niechęć do współpracy i dzielenia się wiedzą. Takie rywalizujące ze sobą „księstewka” znacząco obniżają efektywność i innowacyjność organizacji. Demotywują pracowników. Utrudniają przepływ informacji. Sprzyjają mobbingowi i innym dysfunkcjom. Jeśli zespoły mają przekonanie, że ich interesy są zagrożone, jeśli nie podzielają wspólnych, pozytywnych wartości, zaś szefowie nakręcają wzajemną wrogość, przekłada się to na funkcjonowanie całej firmy i procesy biznesowe. Jeśli chcesz stać się Organizacją Wysoko Wydajną (HPO), dowiedz się, co sprzyja powstawaniu silosów oraz jak można temu przeciwdziałać.

Obejrzyj filimik